آشنایی با دکتر هاجر سخاوتی متخصص دندانپزشکی کودکان

خانم دکتر هاجر سخاوتی یکی از بهترین متخصصین دندانپزشکی کودکان در اصفهان

است که برای معاینه وضعیت دندان های کودکتان می توانید به مطب وی مراجعه کنید.

خانم دکتر سخاوتی پس از بررسی وضعیت دندان های کودک اگر نیاز به درمان یا اقدام

خاصی جهت پیشگیری از پوسیدگی داشته باشد، انجام می دهد.

برای ثبت نوبت و مشاوره لطفا تماس بگیرید: 0913710667

Call Now Buttonثبت نوبت و مشاوره ‎09137106671